SEZÓNA 2016
Bruck, Český KARTING CUP
Koniec roka 2015, zábeh novej motokáry
MCR Bruck 3. pretek sezóny
MCR Písek 4. pretek
MCR BRUCK 3 pretek sezóny
Posledný pretek MSR Bruck, 2.10.2016
Prvý pretek MSR v Brucku, apríl 2016
Tréning, MORSICANI RACING, december 2015
Vaše rozlíšenie je pixelov.